Kommande

Det finns inga kommande händelser.

Gilla oss på Facebook

1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Kunskapslagret i Sverige AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Kunskapslagret i Sverige AB.

3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kunskapslagret i Sverige AB med 50% av kursavgiften.

4. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kunskapslagret i Sverige AB med 100% av kursavgiften.

5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Kunskapslagret i Sverige AB.

6. Kunskapslagret i Sverige AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

7. Kunskapslagret i Sverige AB förbehåller sig rätten att efter sedvanlig kreditprövning fakturera kursavgiften före kursstart eller att kräva att kursen skall betalas i förskott. (kvitto på insättning från bank accepteras)

8. Privatpersoner som går kursen skall senast vid kursstart ha betalt hela kursavgiften. (kvitto på insättning från bank accepteras)